Перейти к содержанию
Bender B.R.

Учим армянский язык. Разговорник.

Рекомендуемые сообщения

Начнем с Алфавита

(на армянском алфавит будет-Айбубен от имен первых букв алфавита Айб-А и Бен-б :rolleyes: )

Աա -Аа_________________________Խխ -Х__________________Չչ-Чч

Բբ -Бб_________________________ Ծծ похоже на(Ть) :P_____Պպ -Пп

Գգ -Гг__________________________Կկ -К___________________Ջջ -J-jan

Դդ -Дд__________________________Հհ -Hh__________________Ռռ-Р(твердое)

Եե -Ее__________________________Ձձ -DZ__________________Սս-Сс

Զզ-Зз___________________________Ղղ-(р у кортавых) :lol: ___Վվ-Вв

Էէ -Ээ__________________________Ճճ похоже на Ч ( :( ) _____Տտ -Тт

Ըը(между Э и Ы :Ըнкер-друг)_______Մմ-М __________________Րր-Р(мягкое)

Թթ(похож на мягкую т թиթер-бабочка) Յյ -(j) յаблоко__________Ցց-Цц

Ժժ -Жж______________________Նն-Н _______________________Ուու-Уу

Իի -Ии_______________________Շշ-Ш_______________________Փփ-(P)pilot

Լլ -Лл_______________________Ոո -(Во)_____________Քք-Qq

ԵՎեւ-Ев___________Օօ -Оо___________Ֆֆ-Фф

п.С. перевел как мог,некоторые буквы трудно перевести,но это уже недостатки других алфавитов :brows:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Представление.Знакомство

(здрасьте,я ваша тетя :P )

Здравствуйте__________բարեւ ձեզ_____________барев дзез

Привет________________բարեւ________________барев (для близких)

Доброе утро___________բարի առավոտ(լույս)_____бари аравот(луйс)

Добрый день___________բարի օր______________бари ор(р-мягкое)

Добрый вечер__________բարի երեկո____________бари ереко

Спокойной ночи(также вечером при расставании)__բարի գիշեր___бари гишер

Я_____________________ես______________________ес(yes)

господин______________պարոն___________________парон

госпожа_______________տիկին___________________тикин

разрешите представить__թույլ տվեք ներկայացնել______туйл твеq неркаяцнел

представится___________ներկայացնել ինձ___________неркаяцнел индз

Меня зовут_____________անունս...է________________анунс---э

Вы знакомы?___________դուք ծանո՞թ էք______________дуq цанот эк?

Я из Росии(Украины)____ես Ռուսաստանից(ՈՒկրաինաից) եմ__ес Русастаниц(Украинаиц) ем

Я(мы) впервые в вашей стране____Ես(մենք)առաջին անգամ ենք ձեր երկրում___Ес(менк) араjин ангам энк дзер еркрум

Я приехал_______________Ես եկել եմ________________ес екел ем

по делам________________գործով___________________горцов

меня пригласили друзья___ինձ հրավիրել են ընկերներս___индз hравирел ен енкернерс

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

обращение

Обращаясь по-армянски к друзьям,мы обычно называем их по имени.Однако обращаясь к тем кого мы знаем не очень хорошо или же при оффициальном общении мы используем следующие формы.

господин____парон____պարոն

госпожа_____тикин_____տիկին

метр( :D )___варпет____վարպետ

официант___матуцох___մատուցող

м.человек___еритасард_երիտասարդ

девушка____ориорд____օրիօրդ (у.очень редко)

мальчик_____тха(ара-разг.)____տղա

девочка_____ахчик_______աղջիկ

формулы вежливости

спасибо____шноракалутюн(,мерси :) )____շնորհակալություն

благодарю вас___шноракал эм_______շնորհակալ եմ

за подарок_____нвери hамар______նվերի համար

пожалуйста______хндрем__________խնդրեմ

не стоит_________чаржэ_________չարժէ

позвольте попросить__туйл твеq хндрел___թույլ տվեք խնդրել

спросить_________hарцнел_______հարցնել

где(находится)?___вортех э?_______որտե՞ղ է

вы не против?_____дуq дем чек?__դուք դեմ չե՞ք

да,пожалуйста_____аJо хндрем_____այո,խնդրեմ

к сожалению______цавоq_________ցավոք

нельзя_________чи карели________չի կարելի

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ВСТРЕЧА

смотрите кто здесь!____наеq ов е! ___նայեք ով է

кого я вижу!__________ес ум ем тенум!_էս ու՞մ եմ տենում

как живете?(как вы?)__инчпес еq? ____ինչպե՞ս էք

как ваш(а)..__________инчепес(вонц) е дзер___ինչպես(ոնց) է ձեր

...жена______________кине __________կինը

...муж_______________амусине_________ամուսինը

...здоровье__________арохчутjнը_______առողջությունը

рад(а) вас видеть ____урах ем дзез теснел_ուրախ եմ ձեզ տեսնել

хорошо _____________лав____________լավ

так себе ____________вочинч_________ոչինչ

что нового?__________инч норутjуннер кан?(инч качка? разг.)__ի՞չ նորություններ կան

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:) Супер тема. как раз для меня.

цавог :( этого мало для изучения языка. но надеюсь тема разрастется и превратится в реальный научный труд :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Знакомство

сколько вам лет?____дуq qани тарекан еq?___դուք քանի՞ տարեկան էք

мне.....лет__________ес........тарекан ем______ես.....տարեկան եմ

вы женаты(замужем)?_дуq амуснацац еq?____դուք ամուսնացա՞ծ էք

я-__________________ес___________________ես

-женат(замужем)_____амуснацац ем_________ամուսնացած եմ

-разведен(а)________бажанвац ем__________բաժանված եմ

-вдова(вдовец)______айри ем______________այրի եմ

у вас есть-__________дуq унеq_____________դուք ունե՞ք

-ребенок(мн.ч.)______ереха(нер)___________ երեխա(ներ)

-братья_____________ехбайрнер____________եղբայրներ

-сестры_____________qуйрер_______________քույրեր

у меня______________ес унем______________ես ունեմ

старший_____________мец(андраник)_______մեծ(անդրանիկ)

младший____________поqр_________________փոքր

средний_____________миджнек_____________միջնեկ

чем вы занимаетесь?__инчов еq збахвум?_____ինչո՞վ էք զբաղվում

где вы работаете?____вортех еq ашхатум?____որտե՞ղ էք աշխատում

где вы учитесь?______вортех эq соворум?____որտե՞ղ էք սովորում

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо, Bender-jan, я скопировала себе на дискету. :)

Ох и нелегок ваш язык и еще я представила как может звучать он из моих уст, наверное смех один со страшным акцентом. :P А о букве q вообще молчу, тяжело мне произносить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо, Bender-jan, я скопировала себе на дискету.  :)

Ох и нелегок ваш язык и еще я представила как может звучать он из моих уст, наверное смех один со страшным акцентом.  :P А о букве q вообще молчу, тяжело мне произносить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пожелания

в армянском языке порядок слов в пожеланиях иногда обратный.

например- поздравляю с днем рожденья!___цнундт(твое рождение) шнорhавор(поздравляю).Но не всегда.См. далее.(-)

Поздравляю-____________-шнорhавор-______-շնորհավոր

-с днем рожденья!________цнундд-__________ծնունդդ-

-с новым годом!___________дзер нор тарин-__ձեր նոր տարին

-с рождеством!___________-сурб цнунд______սուրբ ծնունդ

Желаю удачи(в.доброго)___hаjохутюн_______ հաջողություն

приятного аппетита!_______бари ахоржак_____բարի ախորժակ

счастливого пути__________бари чанапарh____բարի ճանապարհ

спасибо,и вам того же_____шноракалутюн,дзез нуjн пес__շնորհակալություն,ձեզ նույնպես

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

приглашение

не хлтели бы вы пойти______кузенаиq гнал__________կուզենաի՞ք գնալ

пойдем?(разг.)_____________гнанq?__________________գնա՞նք

-в кино___________________кино____________________կինո

-в ресторан_______________ресторан_________________ռեստորան

-прогулятся_______________збоснелу_________________զբոսնելու

-в кафе__________________срчаран___________________սրճարան

(аналогично,все новые слова,вошедшие также в русский словарь недавно,произносятся одинаково-пицерия,суперлэнд и т.д.)

-в театр__________________татрон___________________թատրոն

-в музей__________________тангаран_________________թանգարան

-на выставку______________цуцаhандес______________ցուցահանդես

-в магазин________________ханут____________________խանութ

-на базар_________________шука____________________շուկա

с (большим) удовольствием________(мец) hачуйков____(մեծ) հաճույքով

к сожалению не могу______________цавоq чем карох___ ցավոք չեմ կարող

спасибо,нет______________________шноракал ем байц воч__շնորհակալ եմ,բայց ոչ

в некоторых ситуациях приглашение можно начинать со следующих фраз

вы свободны сегодня вечером?__дуq азат еq ерекоян?___դուք ազա՞տ եք երեկոյան

что вы делаете завтра?_________инч еq анум ваղը?_______ի՞նչ եք անում վաղը

приходите ко мне(к нам)________екеq индз(мез)мот_________եկեք ինձ(մեզ) մոտ

буду(будем) рад(ы) вас видеть__урах клинем(клиненq)дзез теснел__ուրախ կլինեմ(կլինենք) ձեզ տեսնել

П.С. для тех кто еще не в курсе-ударения в армянском языке попадают на последнюю гласную последнего слога :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

всегда пожалуйста :) кстати это только начало :rolleyes:

Но это всего лишь разговорник :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А я ваш алфавит и не смогу выучить, слишком трудно писать и запоминать ваши буквы.  :(

Изменено пользователем Meteor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Привлечение внимания

Извините__________нерецеq_____________ներեցեք

послушайте________лсеq________________լսեք

я вам говорю______ес дзез hет ем (хосум)__ես ձեզ հետ եմ (խոսում)

возможные ответы

да?я вас слушаю___аjо, ес дзез лсум ем____այո, ես ձեզ լսում եմ

что?(случилось)____инч (э патаhел)?_______ ի՞նչ (է պատահել)

чем могу вам помоч?_инчов карох ем дзез огнел?__ինչո՞վ կարող եմ ձեզ օգնել

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в армянском алфавите скрыта мистика веков, древняя, как язык атлантов. а так-же еще основные философские понятия того времени. попробывать явно стоит, но для этого нужен хороший учебник. лучшее, что мне попадалось, это самоучитель Парнасяна и Манукана. вроде его можно заказать вот здесь.

хаджохутьюн! ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Бендер-джан - апрес! давно уже ждал нечто подобное.

можно рацпредложение в тему? по собственному опыту скажу, что если действительно приходиться изьсясняться, то вообщем-то говориш (или пытаешься это делать) всего на три темы:

1. обьясняешь, что ты не говоришь (или плохо говоришь) по-армянски

2. иногда просишь собеседника говорить почетче/помедленне/попроще

3. и (может быть) рассказываешь о себе и расспрашиваешь собеседника о нем самом.

вот эти на эти три темы я думаю стоит дать клише - они могут реально пригодиться.

варианты для переводов:

- вы говорите по русски?

- я плохо говорю по-армянски

- говорите пожалуйста медленне

- что вы сказали?

- повторите пожалуйста

- что это значить?

- обьясните пожалуйста это по-другому

- меня зовут ***

- я приехал из россии/америки/китая

- я живу в москве/мурманске/нью-йорке

- как вас зовут?

- где вы живете?

- мне очень нравиться в армении :rolleyes:

- я обязательно приеду сюда еще раз :yes:

на всякий случай будет полезно узнать про трансорт:

- где остановка автобуса? (вряд-ли человек с первго раза поймет обьяснение, да и скорее всего ему покажут рукой :) )

- когда будет следующий автобус? (как вариант: говоришь "автобус?" делаешь вопросительное выражение лица и показавыаеш на часы :blink: )

это "боевой" разговорник, на тот случай, если он действительно понадобиться. и это скорее всего будет только в селькской местности - в более-менее крупном городе (даже поселке) всегда можно найти русскоговоращего.

а так вообще гуд - молодец. :up:

Спасибо за информацию!  :flower:

Изменено пользователем Meteor

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

нет проблем

РАЗГОВОРНИК Метеора

(еще раз-ударения на последнюю глассную букву) :)

вы говорите по русски?_________дуq хосум еq русерен___դուք խոսու՞մ եք ռուսերեն

я плохо говорю по армянски_____йес ват эм хосум hайерен___ ես վատ եմ խոսում հայերեն

говорите пожалуйста помедленнее___ми qич дандах хосек__մի քիչ դանդաղ խոսեք

что вы сказали?______________инч асациq?________ի՞նչ ասացիք

повторите пожалуйста_________кркнеq хндрем______ կրկնեք խնդրեմ

что это значит?______________да инч э ншанакум?___դա ի՞նչ է նշանակում

обьясните это по другому_____уриш керпов бацатреq__ուրիշ կերպով բացատրեք

я живу в (Москве) ______________ес апрум ем (москва)юм__ես ապրում եմ (Մոսկվա)յում

где вы живете?______________дуq вортех эq апрум?_____ դուք որտե՞ղ եք ապրում

мне очень нравится в Армении__индз Айастанум шат э дур галис__ինձ Հայաստանում շատ է դուր գալիս

я обязательно приеду сюда еще раз___йес анпайман кгам айстех евс мек ангам_____ես անպայման կգամ այստեղ եւս մեկ անգամ

где тут остановка автобуса?_____вортех э автобуси кангаре?______ որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը

(жарг.вариант-астановкен вордея?) :lol:

когда будет следующий автобус?____ hajoрд автобусе шут а галу?____հաջորդ ավտոբուսը շու՞տ է գալու

(вряд ли вы получите точный ответ на этот вопрос) :lol:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Было бы неплохо но возможно ли это технически и кто-нибудь имеет такое желание взяться за "озвучку"?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В чём разница между Qichm poh tveq! и Mi qich pogh tveq? Оба варианта литературны или один из них диалект?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

озвучивать на форуме я думаю не стоит :) (понятия не имею как :) то есть имею но этого я сделать не смогу,к тому же все озвучить все равно не удастся. :)

если хотитк послушать произношение букв и выучить еще несколько фраз то смотрите здесь http://www.hayastan.com/learnarm/ru/

я думаю с открытием сайта у нас будет озвучка :) и не только

Мукуч джан -Qichm poh tveq это на гюмрийском наречии :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Любопытство :)

Как прошло?____Инчпес(вонц) ер?___________ինչպե՞ս(ո՞նց) էր

какой он человек?__инчписи мард э?_________ ինչպիսի՞ մարդ է

в чем дело?________инч э патаhел?___________ի՞նչ է պատահել

что с вами(тобой)___дзез(qез) инч патаheц?____ձեզ ի՞նչ պատահեց

не могли бы вы сказать__чеиq аси?____________չէի՞ք ասի

разъяснение сказанного

вы меня неправильно поняли___дуq индз схал hаскацаq__դուք ինձ սխալ հասկացաք

я хочу сказать что....__________ес узум ем асел вор(р как можно мягче,иначе собеседнику будет очень весело :lol: )......___ ես ուզում եմ ասել որ....

дело в том что________________бане нранум э вор....____անը նրանում է որ...

ак я вам уже сказал___________инчпес ес дзез арден асаци___ինչպես ես ձեզ արդեն ասացի

другими словами______________уриш хосков______________ուրիշ խոսքով

вы меня понимаете?___________дуq индз hасканум эq?_____դուք ինձ հասկանու՞մ եք

я вас(не) понимаю________________ес дзез hасканум ем(чем hасканум)______ ես ձեզ հասկանում եմ (չեմ հասկանում)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Надежда

(на прекращение оффтопа )

Надеюсь ,что__________________hуйсов ем ,вор___________________հույսով եմ ,որ

мы успеем_____________________менq кhacцненq__________________մենք կհասցնենք

денег хватит___________________похը кhериqи____________________փողը կհերիքի

будем надеется_________________hуйсов линенq__________________հույսով լինենք

надеюсь что мы еще встретимся___hуйсов ем дер кհандипенq________ հույսով եմ դեռ կհանդիպենք

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сомнение

Сомневаюсь___________________каскацум ем___________________կասկածում եմ

кто его знает?_________________ов гите?______________________ո՞վ գիտե

Бог его знает__________________Аствац гите___________________Աստված գիտե

не могу поверить_______________чем карох hаватал_____________չեմ կարող հավատալ

вряд ли_______________________hазив те______________________հազիվ թե

вы уверены___________________дуq hамозвац еq?_______________դուք համոզվա՞ծ եք

неужели это правда____________мите да чишт е?_______________ միթե՞ դա ճիշտ է

кто это вам сказал_____________ов э да дзез асел?______________ո՞վ է ձեզ դա ասել

вы это серьезно?______________лурдж еq асум?_________________լու՞րջ եք ասում

я не уверен___________________ес hамозвац чем________________ես համոզված չեմ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ориентация

Этот автобус идет до...?_______________айс автобусе" hаснум э?____________այս ավտոբուսը հասնու՞մ է

парка победы_______________________hахтанаки айги____________________ հաղթանակի այգի

площади республики_________________hанрапетутян hрапарак_____________ Հանրապէտության հրապարակ

где ближайшая остановка автобуса?____вортех е автобуси мотака кангаре"?__ որտե՞ է ավտոբուսի մոտակա կանգառը

где ближайшая станция метро?_________вортех е мотака метрои каяране"?___որտե՞ղ է մետռոի մոտակա կանգառը

я правильно иду к...?_________________ес чишт ем гнум...?_________________ես ճի՞շտ եմ գնում

в каком направлении мне идти?________вор уххутямб петк е гнам?___________ ո՞ր ուղղությամբ պետք է գնամ

в эту сторону?_______________________айс кохм?________________________ա՞յս կողմ

я (не) знаю дорогу___________________ес (ч)гитем чанапарhе"_____________ես չգիտեմ ճանապարհը

покажите мне это на карте_____________цуйц твеq индз да картези вра______ ցույց տվեք ինձ դա քարտեզի վրա

нарисуйте мне пожалуйста маршрут_____нкареq индз чанапарhе"____________ նկարեք ինձ ճանապարհը

напишите пожалуйста адрес___________ хндрум ем,hасцен греq_____________ խնդրում եմ հասցեն գրեք

Это далеко (близко)?_________________да hеру(мотик) э?_________________ դա հեռո՞ւ (մոտի՞կ) է

это далеко пешком?___________________ да hеру е вoтqов ?_______________դա հեռո՞ւ է ոտքով

можно ли доехать на автобусе(метро)?___карох ем айнтех hаснел автобусов(метройов)?______կարո՞ղ եմ այնտեղ հասնել ավտոբուսով(մետրոյով)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ресторан-Ռեստորան

я проголодался____________________ес совацацел ем____________________ես սովածացել եմ

я голодный________________________ес совац ем_____________________ես սոված եմ

давайте пообедаем в ресторане______екек чашенк ресторанум__________եկեք ճաշենք ռեստորանում

где ближайший ресторан?___________вортех е мотака ресторане?________ո՞րտեղ է մոտակա ռեստորանը

нас двое (трое)____________________венк еркусов(ереков) енк_________մենք երկուսով(երեքով) ենք

я бы хотел сесть в углу_____________ес кузенаи нстел анкьюнум________ ես կուզենաի նստել անկյունում

у окна___________________________патуhани мот_____________________պատուհանի մոտ

в глубине зала____________________даhличи хоркум__________________դահլիճի խորքում

здесь не занято?__________________айстех збахвац е?_________________այստեղ զբաղվա՞ծ է

меню пожалуйста__________________чашацуцаке,хндрем.______________ճաշացուցակը,խնդրեմ

я еще не выбрал__________________ес дер чем ентрел_________________ես դեռ չեմ ընտրել

где я могу помыть руки?____________вортех ес корх ем дзеркерс лвал?___որտե՞ղ ես կարող եմ ձեռքերս լվանալ

принесите пожалуйста еще один...____чеик бери ми hат ел.._____________չեի՞ք բերի մի հատ էլ

стул______________________________атор___________________________աթոռ

пепельницу_______________________мохраман_______________________մոխրաման

ложку____________________________гтал____________________________գդալ

вилку_____________________________патараках______________________պատառաքաղ

нож______________________________данак__________________________ դանակ

что бы вы порекомендовали?_________инч хорhурд ктаик?_____________ ի՞նչ խորհուրդ կտաիք

принесите пожалуйста карту вин______берек,хндрем,гинецуцаке ________ բերեք խնդրեմ,գինեցուցակը

обслужите нас,пожалуйста побыстрее__хндрум ем,мез араг спасаркек_____խնդրում եմ, ինձ արագ սպասարկեք

берите пожалуйста...________________верцрек хндрем_________________վերցրեք, խնդրեմ

возьмите еще______________________ели верцрек____________________էլի վերցրեք

спасибо ,я сыт_____________________шноракал ем,ес кштаца___________շնորհակալ եմ ,ես կշտացա

с удовольствием___________________hачуйков_______________________հաճույքով

приятного аппетита_________________ бари ахоржак_________________ բարի ախորժակ

принесите пожалуйста.._____________берек хндрем..__________________բերեք խնդրեմ

бутылку шампанского_______________ми шиш шомпайн________________ մի շիշ շամպայն

бутылку красного вина______________ми шиш кармир гини_____________ մի շիշ կարմիր գինի

два коньяка_______________________ерку коньяк___________________ երկու կոնյակ

пиво______________________________гареджур______________________ գարեջուր

воду______________________________джур_________________________ ջուր

дайте мне..________________________твек индз______________________տվեք ինձ

другую вилку_____________________уриш патараках_________________ ուրիշ պատառաքաղ

чистую тарелку____________________макур апсе_____________________ մաքուր ափսե

еще один бокал____________________ми hат ел гават_________________ մի հատ էլ գավաթ

десерт____________________________кахцрехен_____________________ քաղցրեղեն

я не ем мясного---------------------вас не поймут все равно

у вас есть свежая рыба?_____________дук унек тарм дзук?___________ դուք ունե՞ք թարմ ձուկ

я вегетарианец-----и не пытайтесь найти такое слово

можно ли заменить?_________________карели е похел?_______________կարելի՞ է փոխել

счет пожалуйста____________________hашиве хндрем_____________ հաշիվը խնդրեմ

я заплачу__________________________ес кмуцем_________________ ես կմուծեմ (հաշիվը կփակեմ)

дальше,если в компании есть еще один мужчина...

сиди ,я сказал-я заплачу!____________нсти,асеци-ес кмуцем________ նստի,ես կմուծեմ

я уже достал деньги,сиди____________арден фохе hанци,нсти!______ արդեն փողը հանեցի,նստի՛ էլի

хочешь чтобы я обиделся?___________узум ес неханам?____________ուզում ես նեղանամ

в следующий раз ты заплатиш!________мьюс ангам ел ду кмуцес_____մյուս անգամ ել դու կմուծես...

все,успокойся,я уже заплатил!________лав,вердж,ес арден муцеци.__լավ,վերջ,հանգստացիր,ես արդեն մուծեցի

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Меню

Закуски

Если вы заказываете блюдо из разнообразных даров моря,приготовьтесь к большому количеству специальных ножей,вилок и ложек,с которыми нужно научится обращатся.

грибы________________ снкер(снкехен)___________ սնկեր(սնկեղեն)

икра_________________ хавиар__________________ խավիար

рыба_________________ дзук(дзкнехен)__________ ձուկ (ձկնեղեն)

салат_________________ салат___________________ սալատ

бастурма______________ бастурма________________ բաստուրմա

суджух_______________ суджух__________________ սուջուխ

первые блюда

супы в современной армянской кухне уже не занимают такого важного места,как это было в прошлом.Кроме того следует учесть ,что супы( кроме хаша) заказывают главным образом на ужин.Хаш едят рано утром

суп______________________________апур_________________ապուր

Почов апур ___________պոչով ապուր

Спас_________________ս(ը)պաս

Путук________________փութուկ

Кололак______________կոլոլակ

Чихиртма________________________ чхртма________________չխրթմա

суп с чечевицей__________________ воспнапур____________ վոսպնապուր

грибной суп______________________ снков апур____________սնկով ապուր

Хаш__________________խաշ

буйабес(рыбная похлебка с чесноком и прянностями)________բույաբես

вторые блюда

в основном в армянских ресторанах подают шашлык и кебабы,но это далеко не все.Советую попробовать также различные рыбные блюда,такой форели как севанская,уверен нигде больше нет

Сиг, запеченный в лаваше____лавашов тапакац сиг____լավաշով տապակած սիգ

осетрина___________________тарап_________________տարափ

форель____________________ ишхан________________իշխան

сиг________________________сига дзук_____________սիգա ձուկ

курица____________________ հав___________________հավ

куропатка__________________какав_________________կաքավ

Тжвжик(печенка)____________тжвжик_______________տժվժիկ

кюфта_____________________кюфта________________քյուֆտա

Хашлама___________________хашлама_______________խաշլամա

Хинкали ___________________хинкали_______________խինկալի

свинина____________________хози мис_______________խոզի միս

баранина___________________вочхари мис___________ոչխարի միս

телятина___________________ тавари мис____________ տավարի միս

шашлык____________________хоровац_______________խորոված

кябаб______________________qйабаб________________քյաբաբ

для тех кто любит овощи

Аджапсандал _______________аджапсандал___________աջափսանալ

плов_______________________плав__________________փլավ

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

идеи приходят в буйну головушку... -_-

когда общаешся на любом "не-своем" языке, приходчтся что-то поячснять или делать референсы на другой "более родной" язык. предлагаю несколько клише на эту тему:

как это/то называется?

что это значить?

как это переводится на русский?

как это называется по-русски?

как это называется по-армянски?

как сказать по-армянски "...."?

еще, вот вчера подумал - интерестно узнать иногда про принадлежность:

чье это? кому это принадлежит?

наприер: чей это дом? чья это машина?

и напоследок - как определяются достаточность и недостаточность или перебор? например:

вода слишком холодная (чтобы купаться).

вода еще не достаточно теплая.

молоко слишком горячее (чтобы пить).

чай уже достаточно теплый.

он достаточно умный, но она слишком умна для него. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Метеор, я открыл позавчера две темы как раз для людей, нуждающихся в переводах, в Армянском разделе. В них можно постить и на русском.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Меню ,продолжение

гарнир

горошек__________________волор,сисер________________ոլոռ,սիսեռ

капуста__________________ кахамб____________________կաղամբ

цветная капуста___________цахкакахамб_______________ ծաղկակաղամբ

картофель________________картофил__________________ կարտոֆիլ

жаренный картофель_______хашац картофил____________ խաշած կարտոֆիլ

лук/чеснок_______________ сох/схтор__________________ սոխ/սխտոր

морковь__________________газар______________________ գազար

помидор__________________лолик(от слова лол :lol: )____ լոլիկ

свекла___________________базук/чакндех______________ բազուկ/ճակնդեղ

редиска__________________бохк_______________________բողկ

фасоль___________________лоби_______________________լոբի

шпинат___________________спинах_____________________ սպինախ

сыры

сыр - панир -պանիր

названия известных сыров как рокфор,камамбер,бри,грюйер,блё д'Овернь и т.д. не переводятся :P

из местных сыров можно попробовать бараний сыр (вочхари панир) :)

десерт

мороженное___________________пахпахак_______________պաղպաղակ

пирожное_____________________hрушакехен_____________հրուշակեղեն

торт/пирог____________________ каркандак______________կարկանդակ

фрукты

абрикосы :rolleyes: ____________циран___________________ծիրան

апельсин_____________________ нариндж________________ նարինջ

ананас_______________________аркаяхндзор_____________ արքայախնձոր

арбуз________________________ дзмерук_________________ձմերուկ

виноград_____________________ хахох___________________խաղող

банан________________________адаматуз_________________ադամաթուզ

(если вас не поймут,просто скажите БАНАН :P )

груша________________________тандз____________________տանձ

дыня________________________ емиш____________________ եմիշ

клубника_____________________елак_____________________ելակ

малина_______________________мош_____________________ մոշ

персик_______________________ дехдз___________________ դեղձ

слива________________________ салор___________________ սալոր

яблоко_______________________ хндзор__________________ խնձոր

алкогольные напитки

вино________________________гини_____________________գինի

красное_____________________кармир___________________կարմիր

белое_______________________ спитак___________________սպիտակ

столовое_____________________сехани___________________սեղանի

пиво________________________ гареджур_________________գարեջուր

водка_______________________ охи______________________օղի

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

×