Jump to content
Sign in to follow this  
Shatakh

Музыка и танцы армян

Recommended Posts

Տալ տալա, տալ տալա, Տալ պոյիդ ղուրպան։

Մէջքուկըդ բարակ էր, Գըրկելուդ հայրան, Երեսըդ կարմիր էր, Պագնելուդ ղուրպան։

Օր կ՝ըսեն Իստամբուլ, Սիրտըս կը թընդայ. Վախնամ՝ էրթաս, չի գաս, Տուշմանըս խընդայ։

Տալ տալա, տալ տալա, Տալ պոյիդ ղուրպան...

Գըցի փոստախանան, Նամակ ձըգեցի, Տասնհինգ օր սպասեցի, Ճուղապը չառի։

Աղջի, Եղսօ ջան, Փոստաճին էկաւ, Կողակցէդ խապարներ բերաւ։

Տալ տալա, տալ տալա...

Edited by Ваэ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  

×
×
  • Create New...